Świadczone usługi prawne

Adwokat Monika Habdas świadczy rozmaite usługi prawne, a w szczególności:

  • udziela porad prawnych z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, karnego, wykroczeń i administracyjnego
  • reprezentuje klientów jako pełnomocnik lub obrońca w postępowaniach sądowych i przedsądowych
  • zapewnia kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych w ramach stałej współpracy
  • sporządza opinie prawne i pisma procesowe, a w szczególności pozwy, wnioski, apelacje, zażalenia, skargi kasacyjne, skargi, odwołania oraz zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa
  • udziela porad prawnych, sporządza pisma procesowe oraz opinie prawne online bez konieczności bezpośredniego spotkania w Kancelarii (zakładka Porady online).

Istnieje możliwość uzyskania porady prawnej lub sporządzenia pozwu, wniosku, apelacji, zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, zażalenia, skargi, odwołania, skargi kasacyjnej, wezwania do zapłaty czy umowy bez konieczności prowadzenia całej sprawy.