Prawo rodzinne

 • reprezentowanie jako pełnomocnik na każdym etapie w postępowaniach:
  • o rozwód bez oraz z orzekaniem o winie
  • o separację
  • dotyczących pozbawienia i ograniczenia władzy rodzicielskiej
  • dotyczących ustalenia alimentów i kontaktów z dzieckiem
  • o przysposobienie
  • o ubezwłasnowolnienie i kuratelę
 • sporządzanie projektów pozwów, wniosków i apelacji.