Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Obejmuje w szczególności sprawy o:

  • przywrócenie do pracy i wypłatę wynagrodzenia
  • odszkodowania.