Prawo gospodarcze

  • reprezentacja w postępowaniach sądowych
  • opiniowanie i sporządzanie umów
  • rejestracja spółki i zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.