Prawo cywilne

  • prowadzenie spraw o zapłatę, odszkodowanie, zadośćuczynienie
  • prowadzenie spraw spadkowych, w szczególności stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, odrzucenie spadku, roszczenie o zachowek, doradztwo w sporządzaniu testamentu, umów o zrzeczenie się spadku, wydziedziczenie czy darowiznę
  • dochodzenie roszczeń z umów
  • windykacja i dochodzenie należności- wezwania do zapłaty, sporządzanie wniosków o wszczęcie lub umorzenie egzekucji, reprezentowanie w postępowaniu egzekucyjnym
  • prawo nieruchomości oraz lokalowe – ochrona własności, zasiedzenie, zniesienie współwłasności, podział nieruchomości, najem, eksmisje, dochodzenie roszczeń z prawa rękojmi
  • prawa konsumenta – dochodzenie roszczeń z gwarancji lub niezgodności towaru z umową.