Prawo administracyjne

  • reprezentowanie przed organami administracji publicznej, Samorządowym Kolegium Odwoławczym, Wojewódzkim Sądem Administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym
  • sporządzanie skarg, odwołań i wniosków.