Formy rozliczeń

Wynagrodzenie adwokata ustalane jest z każdym klientem indywidualnie. Zależy ono od rodzaju zlecenia, stopnia skomplikowania i wartości przedmiotu sprawy oraz nakładu pracy.

Istnieją następujące sposoby rozliczeń: