Adwokat Monika Habdas, Bielsko-Biała

Rozwiązuję trudne problemy

szybko i skutecznie.

Kancelaria Adwokacka Adwokat Monika Habdas

Adwokat Monika Habdas w ramach prowadzonej Kancelarii Adwokackiej oferuje profesjonalną pomoc prawną. Adwokat podchodzi do każdego klienta z sposób indywidualny dążąc do skutecznego rozwiązania jego spraw.

Adwokat oferuje porady prawne, sporządzanie pism procesowych i opinii prawnych oraz kompleksowe reprezentowanie klientów w postępowaniach sądowych. Adwokat specjalizuje się w:

  • prawie karnym i prawie wykroczeń (obrona oskarżonego, reprezentacja pokrzywdzonego, zawieszenie wykonania kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie, kara łączna, wykroczenia drogowe, zatrzymanie prawa jazdy)
  • prawie rodzinnym (rozwody, separacje, władza rodzicielska, podział majątku, kontakty z dzieckiem, opieka, ubezwłasnowolnienie)
  • prawie cywilnym i gospodarczym (prawo spadkowe, dochodzenie odszkodowań i zadośćuczynień, windykacja należności, dochodzenie roszczeń z umowy, sporządzanie umów, prawo lokalowe)
  • prawie karnym wykonawczym (odroczenie wykonania kary, przerwa w wykonaniu kary, odwołanie listu gończego)
  • prawie administracyjnym (skargi, odwołania, wnioski, reprezentacja przed organami administracji publicznej oraz sądami administracyjnymi).

Istnieje możliwość zlecenia sprawy zarówno osobiście jak i za pośrednictwem internetu. Adwokat Monika Habdas udziela również porad prawnych i sporządza pisma procesowe (pozwy, wnioski, apelacje, zażalenia, skargi, odwołania, umowy, zawiadomienia) online. Kancelaria Adwokacka prowadzi sprawy klientów przebywających na stałe za granicą, a w szczególności sprawy rozwodowe oraz karne, pomagając w uzyskaniu niezbędnych dokumentów.

Kancelaria adwokacka obejmuje zasięgiem swoich usług obszar Bielska-Białej i okolic, a w szczególności Żywca, Cieszyna, Pszczyny, Tychów, Oświęcimia, Jastrzębia Zdroju.